Det är viktigt att utbildningsanordnarna och skolorna upprätthåller beredskapen att övergå till distansundervisning, om den lokala epidemisituationen förutsätter det. Det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna och skolorna innehåller information om beredskapen inför höstterminen 2021, ifall coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang.

Utgångspunkten är att höstterminens undervisning ordnas som närundervisning. Det är möjligt att övergå till exceptionella undervisningsarrangemang endast om de lagstadgade villkoren uppfylls. Man kan vara tvungen att övergå från närundervisning till distansundervisning även på grund av karantän, isolering eller om en elev eller en elevs familjemedlem hör till en riskgrupp.

Samtidigt är det också skäl för utbildningsanordnarna och skolorna att planera hur coronaepidemins effekter på lärandet och välbefinnandet kan åtgärdas, samt hur man kan stödja elevernas lärande och välbefinnande och ingjuta framtidstro.

Stödmaterial för återhämtningen från coronaepidemin finns på sidan Ordnande av grundläggande utbildning och återhämtning från coronapandemin fr.o.m. 1.8.2021.

Texten har uppdaterats 14.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av den 12 oktober 2021. Ny information finns i avsnitten om exponering för coronavirus, åtgärder för att förebygga smittspridning, städning och ventilation, användning av munskydd eller visir samt måltider.