Det är viktigt att utbildningsanordnarna och gymnasierna upprätthåller beredskapen att övergå till distansundervisning, ifall den lokala epidemisituationen förutsätter det. Samtidigt är det skäl för utbildningsanordnarna och gymnasierna att planera hur man kan lindra coronapandemins konsekvenser för lärandet och välbefinnandet samt skapa framtidstro.

Det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna och gymnasierna innehåller information om beredskapen inför höstterminen 2021, ifall coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang.
Kuvituskuva, opiskelijat piirtävät liitutaululle

Texten har uppdaterats 3.9.2021.

Materialet är uppdaterat så att det gäller för höstterminen 2021. Anvisningarna om frånvaro i gymnasiet har flyttats till en egen sida.

Texten har uppdaterats 14.10.2021.

Stödmaterialet har uppdaterats så att det motsvarar UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information finns i avsnitten om exponering för coronaviruset, åtgärder för att förebygga smittspridning i närundervisningen, rengöring av lokalerna och ventilation, användning av munskydd och visir samt måltider.

Anvisningar för deltagande och frånvaro i gymnasiet