Det är viktigt att utbildningsanordnarna och gymnasierna upprätthåller beredskapen att övergå till distansundervisning, ifall den lokala epidemisituationen förutsätter det. Samtidigt är det skäl för utbildningsanordnarna och gymnasierna att planera hur man kan lindra coronapandemins konsekvenser för lärandet och välbefinnandet samt skapa framtidstro.

Det här stödmaterialet som riktar sig till utbildningsanordnarna och gymnasierna innehåller information om beredskapen inför höstterminen 2021, ifall coronaepidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang.
Kuvituskuva, opiskelijat piirtävät liitutaululle

Texten har uppdaterat 3.6.2021.

Materialet är uppdaterat så att det gäller för höstterminen 2021. Anvisningarna om frånvaro i gymnasiet har flyttats till en egen sida.

Anvisningar för deltagande och frånvaro i gymnasiet