Det är viktigt att utbildningsanordnarna och läroanstalterna upprätthåller beredskap för att övergå till distansundervisning om den lokala epidemisituationen kräver det. Samtidigt är det också skäl för utbildningsanordnarna och läroanstalterna att planera hur man kan åtgärderna coronaepidemins konsekvenser för lärandet och välbefinnandet och hur man stödjer de studerandes lärande och välbefinnande och stärker framtidstron. Det här stödmaterialet riktar sig till utbildningsanordnarna och läroanstalterna och innehåller information om beredskap för coronaviruset höstterminen 2021, ifall epidemin fortfarande förutsätter särskilda arrangemang inom verksamheten.
79 / 5000 Käännöstulokset En lärare och två elever på kassan i en delikatessbutik i en yrkesskola.

Texten har uppdaterats 15.10.2021 för att motsvara UKM:s och THL:s rekommendation om hälsosäkerhet av 12.10.2021. Ny information har lagts till om åtgärder för att förebygga smittspridning, om användningen av munskydd och skyddsvisir samt om rengöring av lokalerna och ventilation.