Det här stödmaterialet riktar sig till huvudmännen för läroanstalterna inom fritt bildningsarbete och innehåller information om beredskap för situationer som coronaviruset eventuellt fortsättningsvis förutsätter under vårterminen 2022.

Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Texten har uppdaterats 23.3.2022 för att motsvara undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendation av 1.3.2022. I texten finns också information om förnyelsen av regeringens hybridstrategi för att hantera koronakrisen samt information om samarbete i fråga om ventilation och inomhusluftens kvalitet.

Det är viktigt att huvudmännen för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet aktivt följer med hur epidemiläget utvecklas och agerar i enlighet med myndigheternas gällande bestämmelser, anvisningar och rekommendationer. Huvudmännen för läroanstalterna beslutar utgående från lagstiftningen som råder under normala förhållanden och följande bestämmelser, anvisningar och rekommendationer om ordnandet av undervisningen på ett ändamålsenligt och tryggt sätt.

På samma gång är det skäl för läroanstalternas huvudmän att planera hur man kan åtgärda brister i kunnandet och välbefinnandet som coronasituationen orsakat samt hur man stödja lärandet och välbefinnandet bland de studerande och skapa framtidstro. Stödmaterial för detta arbete finns på sidan Ordnande av fritt bildningsarbete och återhämtning från coronasituationen fr.o.m. 1.8.2022.