Särskilt stöd består av specialundervisning och annat stöd som eleven behöver. På den här sidan hittar du information om beslutet om särskilt stöd, om hur eleven och vårdnadshavaren ska höras samt om hur beslutet ska fattas och granskas.