På denna sida har man sammanställt information om att utfärda betyg och om uppgifter som ska antecknas i betyg och bilagor.

I lagstiftningen om yrkesutbildning och i Utbildningsstyrelsens betygsföreskrift ( OPH-2147-2020) föreskrivs om hurudant innehållet i betyget skall se ut då det utfärdas över

  • examensutbildning 
  • handledande utbildning
  • försök som ordnats för utveckling av examina och utbildning
  • examensutbildning som ordnas utanför EU- och EES
  • övrig yrkesutbildning