Hoppa till huvudinnehåll

Bildkonst i gymnasiet


Bildkonst i gymnasiet är visuell kulturfostran, där man utforskar verkligheten med hjälp av konst. Att studera bildkonst är att lära sig genom olika sinnen och baserar sig på de studerandes egna erfaranheter samt fantasi, kreativt tänkande och målorienterat arbete.

Bildkonst utforskar den personliga, sociala och globala betydelsen av visuell kultur. Det centrala innehållet ska utgöras av de studerandes egna bildkulturer, bildkulturer i omgivningen och inom konstens olika världar och dessa granskas genom att man skapar samband mellan dem. Undervisningen stärker de studerandes breda allmänbildning och ett lokalt och globalt aktörskap. De studerande ska uppmuntras till ett målinriktat, tematiskt och processartat arbetsätt. Undervisningen ska ge förutsättningar för att utveckla ett kritiskt tänkande, för att påverka livsmiljön och främja en hållbar livsstil. Undervisningen i bildkonst ska  ge de studerande förutsättningar för vidare studier efter gymnasiet.

Stöd för undervisning och lärande

alt-text (optional, uses title if not set)

Läroämnets uppgift

Syftet med undervisningen i bildkonst är att de studerande förstår bildkonstens och den visuella kulturens betydelse i det egna livet och i samhället. Läs mer om bildkonstens uppgift. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Gymnasiekurser i bildkonst

Det finns två obligatoriska och två fördjupande kurser på riksnivå i läroämnet bildkonst. Därtill kan det finnas fördjupande kurser som ordnas lokalt. Bekanta dig med kurserna i bildkonst och läroämnets timfördelning. (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Bedömning

Bedömningen i bildkonst ska vara uppmuntrande, långsiktig, interaktiv och stödja den studerandes personliga förhållande till bildkonst och annan visuell kultur. Läs mer om bedömningen i bildkonst.

alt-text (optional, uses title if not set)

Gymnasiediplomet i bildkonst

Genom gymnasiediplomet i bildkonst kan de studerande påvisa särskilda kunskaper i bildkonst. Läs mer om hur man avlägger gymnasiediplom.

alt-text (optional, uses title if not set)

Material för undervisning

På den här sidan har vi samlat olika material och annat stöd som du kan använda inom undervisningen i bildkonst. Bekanta dig med länkarna! (Material finns tills vidare endast på finska.)

alt-text (optional, uses title if not set)

Design- och arkitekturfostran

Behöver du idéer, perspektiv och information om design och den byggda miljön? Materialet för design- och arkitekturfostran är specifikt utformat för att stödja undervisningen i bildkonst och hantverk. Bekanta dig med materialet! (Material finns tills vidare endast på finska.)

Artiklar om bildkonst

alt-text (optional, uses title if not set)

Visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Kuvataiteen tunneilla tutkitaan ja opitaan ymmärtämään erilaisia kuvakulttuureja sekä opetellaan niihin liittyvää monilukutaitoa. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalisen kulttuurin monilukutaitoa ja sen osuutta kuvataiteen oppiaineessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Visuaalinen kulttuuri perinteiden välittäjänä ja uudistajana

Kulttuurilla viitataan usein asuinpaikkaan, uskontoon, kieleen tai etnisyyteen. Kulttuuri-identiteetti muodostuu edellä mainittujen lisäksi myös sukupuolen, iän, kykyjen ja sosiaalisen aseman pohjalta. Marjo Räsänen käsittelee artikkelissaan visuaalista kulttuuria erityisesti perinteiden kannalta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Omat kuvakulttuurit ja visuaalinen kulttuurikasvatus

Opettajan tehtävänä on kannustaa ja rohkaista oppilaita heille merkityksellisten visuaalisen kulttuurin teosten, tuotteiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Mira Kallio-Tavin käsittelee artikkelissaan laajemmin visuaalista kulttuurikasvatusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Digitaalisuuden ykköset ja nollat

Ohjelmointi tarjoaa uusia tapoja tuottaa omia kuvia, mutta se voi toimia myös eettisen pohdinnan ja kriittisen ajattelun käynnistäjänä. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkija Tomi Dufva kirjoittaa ohjelmoinnista kuvataideopetuksen näkökulmasta.