Hoppa till huvudinnehåll

Bildkonst i gymnasiet


Bildkonst i gymnasiet är visuell kulturfostran, där man utforskar verkligheten med hjälp av konst. Att studera bildkonst är att lära sig genom olika sinnen och baserar sig på de studerandes egna erfaranheter samt fantasi, kreativt tänkande och målorienterat arbete.

Bildkonst utforskar den personliga, sociala och globala betydelsen av visuell kultur. Det centrala innehållet ska utgöras av de studerandes egna bildkulturer, bildkulturer i omgivningen och inom konstens olika världar och dessa granskas genom att man skapar samband mellan dem. Undervisningen stärker de studerandes breda allmänbildning och ett lokalt och globalt aktörskap. De studerande ska uppmuntras till ett målinriktat, tematiskt och processartat arbetsätt. Undervisningen ska ge förutsättningar för att utveckla ett kritiskt tänkande, för att påverka livsmiljön och främja en hållbar livsstil. Undervisningen i bildkonst ska  ge de studerande förutsättningar för vidare studier efter gymnasiet.