I stödmaterialet för undervisningen i bildkonst för läsårsbedömningen i årskurs 6 presenteras två olika lärandeuppgifter, som har använts i årskurs 6. Stödmaterialet för bildkonst innehåller beskrivningar av två omfattande lärandeuppgifter, varav den egna är ett mångvetenskapligt lärområde. Materialet åskådliggör förhållandet mellan målen för undervisningen i bildkonst, användningen av de centrala innehållsområdena och bedömningen. I beskrivningarna av processbedömningarna av lärandeuppgifterna presenteras mångsidiga metoder för formativ och summativ bedömning.