Textkompetens i biologi innebär förmågan att läsa, förstå, tolka och själv producera olika texter som innehåller både ämnets särskilda terminologi och ett för ämnet typiskt sätt att granska och producera information. Läs mer om textkompetens i biologi och vad språkmedvetenhet innebär i läroämnet.