Som trakasserier definieras en situation där man exempelvis skapar en atmosfär som är förnedrande, förödmjukande, hotfull, fientlig eller aggressiv och har koppling till sexuell läggning, ursprung, funktionsnedsättning eller någon annan diskrimineringsgrund som föreskrivs i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män eller diskrimineringslagen.

Flickan ser sorgset på regnet bakom fönstret.

Trakasserier kan ta sig uttryck i osakliga antydningar och kränkande bemötande i ord eller handling. Trakasserier kan utöver skrivna och talade ord och uttryck vara publicering av material som kränker människovärdet på nätet eller i sociala medier. Att höra till en minoritet ökar betydligt risken för att bli utsatt för trakasserier.

Med sexuella trakasserier avses någon form av oönskat fysiskt, verbalt, icke-verbalt eller annat bemötande av sexuell karaktär som kränker en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas. Sexuellt våld kränker alltid en persons integritet eller självbestämmanderätt.  

Sexuella trakasserier och sexuellt våld orsakar mänskligt lidande. Trakasserier och våld påverkar uppfattningen om den egna kroppen och sexualiteten, fysisk närhet och mänskliga relationer. Våld orsakar ofta olika fysiska och psykiska hälsoproblem. Personen kan lida av rädsla och det kan också ha kopplingar till mobbning och utpressning. Sexuella trakasserier och sexuellt våld är till exempel:

  • att skicka meddelanden och bildmaterial med sexuell underton
  • att kommentera bilder eller personer
  • oönskat fysiskt beteende och beröring: att smeka, klämma, klappa, tafsa eller annan beröring till exempel på könsorgan, rumpan, bröst eller lår
  • förslag eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge
  • tvingande till sexuell handling som kränker självbestämmanderätten
  • att tvinga någon att se på sexuellt material eller tvinga någon till sex
  • att sexuellt utnyttja en person under 18 år och att locka en person under 16 år till sexuella handlingar
  • köp av sexuella tjänster av personer under 18 år
  • våldtäkt, även i parförhållande, samboförhållande eller äktenskap
  • hedersvåld och könsstympning

 

Upptäck och identifiera sexuellt våld som barn upplever