Utbildningsstyrelsen har publicerat en gemensam uppgift som de studerande kan välja då de avlägger gymnasiediplom i olika ämnen. Den gemensamma uppgiften är i första hand tänkt för de gymnasiediplom som har årsvisa uppgifter, men det är också möjligt att i mån av möjlighet utnyttja temat för den gemensamma uppgiften då man avlägger andra gymnasiediplom.