Grundskoleforumet ordnar workshoppar för aktörer på alla nivåer – nationella aktörer, utbildningsanordnare, skolor och elever samt uppväxtgemenskapen – att tillsammans diskutera konkreta metoder och handlingar, genom vilka vi kan uppnå vårt gemensamma mål, världens bästa och mest jämlika grundskola.

#denbästaskolan-kampanjens regionala möten ordnas enligt följande:

2019

30.1.2019 klo 10-13 Vasa, Vaasa-opisto.

12.4.2019 klo 10-13 Uleåborg, Lapland Hotels Oulu

2018

17.9.2018 kl 13-16 Åbo, Ångbåten s/s Bore (tvåspråkigt program)

24.10.2018 kl 13-16 Vanda, Heureka (tvåspråkigt program) 

2.11.2018 kl 13-16 Lahtis, Sibeliushuset

12.11.2018 kl 13-16 Joensuu, Original Sokos Hotel Kimmel

30.11.2018 kl 10-13 Rovaniemi

3.12.2018 kl 13-16 Jyväskylä