Hoppa till huvudinnehåll

Det andra inhemska språket och främmande språk i gymnasiet


Undervisningen i språk utvecklar de studerandes färdigheter i kommunikation mellan olika kulturer: de utveckla färdigheter och kunskaper i språket och språkbruket och får en möjlighet att öka sina kännedom om och sin uppskattning och förståelse för området där målspråkets område och kultur. I språkundervisningen i gymnasiet tar man fasta på den europeiska identiteten och språklig och kulturell mångfald i Europa.

I grunderna för gymnasiets läroplan definieras mål och centrala innehåll för undervisningen. På den här sidan hittar du material som ska stödja utarbetandet av den lokala läroplanen, planeringen av undervisningen och arbetet i studiegruppen.

Stöd för undervisningen

Möjligheter att studera språk i gymnasiet

Möjligheter att studera språk i gymnasiet

Gymnasiestudierna ger många olika möjligheter att studera språk. På den här sidan kan du läsa mer om de gemensamma och valfria lärokurserna i språk i gymnasiet.

Bedömning av muntlig språkfärdighet och provbanken

Bedömning av muntlig språkfärdighet och provbanken

En kurs i muntlig språkfärdighet ingår i studierna i det andra inhemska språket och de främmande språken i gymnasiet. På den här sidan får du information om den nätbaserade provbanken för muntlig språkfärdighet som innehåller provuppgifter och anvisningar för avläggandet och anordnandet av provet.

Centrala begrepp

Centrala begrepp

I grunderna för gymnasiets läroplan används begrepp inom olika kunskaps- och vetenskapsområden för att beskriva undervisningens uppdrag och mål.

Språkprofilen

Språkprofilen

Under gymnasiestudierna utarbetar den studerande en språkprofil som innehåller uppgifter om alla språk som den studerande har kunskaper i. Följ med språkprofilens utvecklingsarbete under våren 2020 på denna sida.

Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling

Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling

Nivåskalan för språkkunskap och språkutveckling är en tillämpning av den allmäneuropeiska referensramen (CEFR) och används för språkundervisningen i gymnasiet.

Tabeller för självvärdering av muntliga språkfärdigheter i B2- och B3 -språk

Tabeller för självvärdering av muntliga språkfärdigheter i B2- och B3 -språk

www.oph.fi

Hurdana är de muntliga språkfärdigheter på kunskapsnivåerna A1-A2?

Det andra inhemska språket finska

Det andra inhemska språket finska

Här hittar du information om och stödmaterial för undervisningen i det andra inhemska språket finska.