Hoppa till huvudinnehåll

Det andra inhemska språket och främmande språk i gymnasiet


Undervisningen i språk utvecklar de studerandes färdigheter i kommunikation mellan olika kulturer: de utveckla färdigheter och kunskaper i språket och språkbruket och får en möjlighet att öka sina kännedom om och sin uppskattning och förståelse för området där målspråkets område och kultur. I språkundervisningen i gymnasiet tar man fasta på den europeiska identiteten och språklig och kulturell mångfald i Europa.

I grunderna för gymnasiets läroplan definieras mål och centrala innehåll för undervisningen. På den här sidan hittar du material som ska stödja utarbetandet av den lokala läroplanen, planeringen av undervisningen och arbetet i studiegruppen.