Med hjälp av digiprofiltestet kan man bekanta sig med hur digitala tjänster samlar data om dina användare samt bedöma det egna förhållandet med hur man använder digitala tjänster. Med testet får man också reda på hur aktivt man själv lyckas skydda sin integritet. Slutligen får man tips på hur man kan skydda sin integritet.

Sitra publicerade digiprofiltestet år 2020. Det är framställt i samarbete med Oulun yliopisto och IT University of Copenhagen. 

Nu har Sitra i samarbete med Utbildningsstyrelsen uppdaterat testet så att det är anpassat för att användas inom undervisning och utbildning. Med hjälp av det data som fås via testet kan man hädanefter följa upp elevers och studerandes årskursvisa utveckling av kunskaper inom ämnet data. Samarbetet mellan Utbildningsstyrelsen och Sitra forstätter genom att vi stöder lärares kunskaper inom ämnet data.

Du hittar testet på Sitras webbsidor. Testet och den instroducerande vidoen är publicerad på svenska, finska, teckenspråk och engelska. Se nedan!

 (Sitras webbplats öppnas i ett nytt fönster. Där kan du välja svenska som språk.)

Video på svenska
Video på finska
Video på engelska
Video på teckenspråk