Den som deltar i undervisning har rätt till en trygg studiemiljö, där man har säkrat arbetsron och ostörda studier. Skolan kan påverka arbetsron på många sätt, främst genom lärarens handledning och respons, samarbete, gemensamt ansvar och omsorg. Genom att utveckla pedagogiska lösningar och bygga upp en atmosfär som präglas av förtroende och omsorg skapas förutsättningar för en bra arbetsro.

En elev som stör undervisningen, i övrigt bryter mot ordningen i skolan eller gör sig skyldig till fusk kan tilldelas ett disciplinärt straff som anges i lagen om grundläggande utbildning, eller tillrättavisas på de sätt som avses i lagen om grundläggande utbildning. När det gäller elever får endast de säkringsåtgärder som anges i lagen om grundläggande utbildning användas.

Disciplinära åtgärder och andra påföljder i den grundläggande utbildningen