I det här avsnittet behandlas verksamheten efter en kris. Läs mer om eftervården och dess särdrag samt hur eftervården kan ordnas och genomföras.