Efter ett godkänt YKI-test får du ett intyg med vilket du officiellt kan styrka dina kunskaper i olika språk. Du kan använda YKI-intyget till exempel för att söka arbete eller studieplats, ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket) eller visa nivån på dina språkkunskaper för en arbetsgivare.