Ekologisk hållbarhet och en hållbar framtid kan inte uppnås utan ekonomisk hållbarhet. En hållbar konsument måste förstå vad konsumtion egentligen är samt hur man kan och försöker påverka den. Materialet på den här sidan är till stöd för undervisning om ekonomisk hållbarhet, konsumtion och marknadsföring.
I bilden finns en glas med pengar samt en växt som växer ur pengarna.

När det gäller hållbar utveckling har mänskliga åtgärder en nyckelroll, och att inte beakta dem kommer inte i fråga. Därför ska man i den grundläggande utbildningen och på andra stadiet utöver ekologisk hållbarhet även arbeta för social, kulturell – och ekonomisk hållbarhet.

Ekonomisk, social och kulturell hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om balanserad ekonomisk tillväxt, som inte baserar sig på exempelvis skuldsättning eller utarmning av naturresurser. Eftersom samhällena är beroende av ekonomin ger en ekonomi på hållbar grund resurser för att möta framtida utmaningar och göra värdeval med tillförsikt. Att göra värdeval i något skede av livet är oundvikligt.
Utöver ekonomisk hållbarhet är kulturell och social hållbarhet kopplade till de mänskliga samhällenas och interaktionens värld: jämlikhet, jämställdhet, eliminering av fattigdom, möjlighet att uttrycka sig själv och säkerställande av allas hälsa. 

Hållbar ekonomi, hållbar konsumtion

Ett nyckelord för hållbar ekonomi är numera hållbar konsumtion, i synnerhet cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär att man efter att en produkt använts försöker återanvända råmaterialet i tillverkningen av nya produkter. En hållbar konsument överväger sitt köp av produkter med tanke på det faktiska behovet och de verkliga miljökonsekvenserna. Till exempel försöker man allt mer övergå från snabbmode mot olika reparations- och hyrestjänster. Ekonomisk hållbarhet kan dock inte uppnås endast genom cirkulär ekonomi, utan kräver också stärkande av jämlikheten i de ekonomisk systemen samt utveckling av människors köp- och konsumtionsvanor.

Attityder och värderingar som gäller en hållbar framtid slår rot redan i skolan, och stärks genom studierna och arbetslivet. Som lärare kan du plocka material om hållbarhet, konsumtion och marknadsföring från den här sidan till stöd för ditt arbete.