Hoppa till huvudinnehåll

Elev- och studerandevård och välbefinnande


Elev- och studerandevård handlar om att ta hand om elevens och den studerandes välbefinnande och förutsättningar för lärande.

Med elev- och studerandevård avses främjande och upprätthållande av elevens och den studerandes lärande, fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt en sådan verksamhetskultur i skolsamfundet och läroanstalten som ökar förutsättningarna för lärandet, hälsan och välbefinnandet.  Barnets bästa i främsta rummet och främjandet av barnets välbefinnande styr elev- och studerandevårdsarbetet.

 

Ändringarna i elev- och studerandevårdslagen trädde i kraft 1.1.2023. Vi kommer att uppdatera innehållet på denna sida för att motsvara ändringarna.