Hoppa till huvudinnehåll

Elev- och studerandevård och välbefinnande


Elev- och studerandevård handlar om att ta hand om elevens och den studerandes välbefinnande och förutsättningar för lärande.

Med elev- och studerandevård avses främjande och upprätthållande av elevens och den studerandes lärande, fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt en sådan verksamhetskultur i skolsamfundet och läroanstalten som ökar förutsättningarna för lärandet, hälsan och välbefinnandet.  Barnets bästa i främsta rummet och främjandet av barnets välbefinnande styr elev- och studerandevårdsarbetet.

 

Ändringarna i elev- och studerandevårdslagen trädde i kraft 1.1.2023. Vi kommer att uppdatera innehållet på denna sida för att motsvara ändringarna.

Mobbningsförebyggande arbete

Mobbningsförebyggande arbete

Mobbningsförebyggande arbete

Eleven och den studerande har rätt till en trygg studiemiljö. En trygg studiemiljö innebär fysisk, psykisk och social trygghet.

Hur ska man gå till väga om det förekommer mobbning på nätet?

Hur ska man gå till väga om det förekommer mobbning på nätet?

Mobbning sker även på nätet och i digitala lärplattformar som används i undervisningen. Materialet är skrivet ur den grundläggande utbildningens synpunkt, men valda delar av materialet kan också tillämpas på andra stadiet.

Kamratrelationer, samhörighet och ensamhet

Kamratrelationer, samhörighet och ensamhet

Vänskapsförhållanden och kamratrelationer samt upplevelsen av att vara delaktig och höra till en gemenskap hör till de grundläggande förutsättningarna för välbefinnandet.

Arbetet för att främja skolfreden pågår året runt

Arbetet för att främja skolfreden pågår året runt

Den nationella skolfreden utlyses varje år i början av läsåret. Arbetet för att främja skolfreden fortsätter ändå under hela läsåret – målet är att varje medlem av skolgemenskapen ska ha det bra i skolan.

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård

Elev- och studerandevård

Elev- och studerandevård utgör en helhet som består av gemensam elev- och studerandevård och individuell elev- och studerandevård.

Förebyggande av sexuella trakasserier

Förebyggande av sexuella trakasserier

Var och en har rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet. Sexuellt trakasseri bryter mot denna grundrättighet och kan ha många destruktiva följder i synnerhet för barns och ungas utveckling.

Psykosocialt stöd vid akuta kriser

Psykosocialt stöd vid akuta kriser

Skolor och läroanstalter kan använda detta material som stöd när de ordnar psykosocialt stöd vid akuta kriser i enlighet med sin krisplan.

Läs mera

Vanliga frågor

Vanliga frågor

www.oph.fi

Här har vi samlat svar på frågor som ofta ställs oss om elev- och studerandevård.

Forskningsbaserad kunskap

Forskningsbaserad kunskap

Aktuell forskning och referat

Se även

Stöd för lärande och skolgång

Stöd för lärande och skolgång

En elev har rätt att få tillräckligt stöd för lärandet och skolgången under hela den grundläggande utbildningens gång. Det finns tre nivåer av stöd för lärandet och skolgången: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.