Hoppa till huvudinnehåll

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Med elev- och studerandevård avses främjande och upprätthållande av elevens och den studerandes lärande, fysiska och psykiska hälsa och sociala välbefinnande samt en sådan verksamhetskultur i skolsamfundet och läroanstalten som ökar förutsättningarna för lärandet, hälsan och välbefinnandet.  Barnets bästa i främsta rummet och främjandet av barnets välbefinnande styr elev- och studerandevårdsarbetet.

Elev- och studerandevård och välbefinnande

alt-text (optional, uses title if not set)

Elev- och studerandevård

Elev- och studerandevård utgör en helhet som består av gemensam elev- och studerandevård och individuell elev- och studerandevård.

alt-text (optional, uses title if not set)

Förebyggande av sexuella trakasserier

Var och en har rätt till liv, personlig frihet, integritet och trygghet. Sexuellt trakasseri bryter mot denna grundrättighet och kan ha många destruktiva följder i synnerhet för barns och ungas utveckling.

alt-text (optional, uses title if not set)

Psykosocialt stöd vid akuta kriser

Skolor och läroanstalter kan använda detta material som stöd när de ordnar psykosocialt stöd vid akuta kriser i enlighet med sin krisplan.

Mobbningsförebyggande arbete

alt-text (optional, uses title if not set)

Mobbningsförebyggande arbete

Eleven och den studerande har rätt till en trygg studiemiljö. En trygg studiemiljö innebär fysisk, psykisk och social trygghet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hur ska man gå till väga om det förekommer mobbning på nätet?

Mobbning sker även på nätet och i digitala lärplattformar som används i undervisningen. Materialet är skrivet ur den grundläggande utbildningens synpunkt, men valda delar av materialet kan också tillämpas på andra stadiet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kamratrelationer, samhörighet och ensamhet

Vänskapsförhållanden och kamratrelationer samt upplevelsen av att vara delaktig och höra till en gemenskap hör till de grundläggande förutsättningarna för välbefinnandet.

Läs mera

alt-text (optional, uses title if not set)

Vanliga frågor

beta.oph.fi

Här har vi samlat svar på frågor som ofta ställs oss om elev- och studerandevård.

alt-text (optional, uses title if not set)

Forskningsbaserad kunskap

Aktuell forskning och referat