Hoppa till huvudinnehåll

Psykosocialt stöd vid akuta kriser


Vid en akut kris är det viktigt att få psykosocialt stöd så fort som möjligt. Ändamålsenliga åtgärder hjälper oss att förstå våra egna och andras reaktioner och stödjer återhämtningen efter allvarliga händelser och vändpunkter i livet.

Skolor och läroanstalter kan använda detta material som stöd när de ordnar psykosocialt stöd vid akuta kriser i enlighet med sin krisplan. Avsikten är att materialet ska belysa vad som sker med en människa i en akut krissituation, hurdant psykosocialt stöd som behövs i olika faser av krisen och hur alla för egen del och tillsammans kan utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

Skolor och läroanstalter kan använda materialet på olika sätt, för gemensam utbildning i anknytning till ämnet eller för att utarbeta eller uppdatera krisplanen för den egna lärmiljön. Materialet kan fungera som stöd och minneslista i skolan eller läroanstalten under en akut kris. Materialet kan också anpassas efter elevernas eller de studerandes ålder och utvecklingsnivå och användas inom undervisning som berör säkerhet, kriser och psykosocialt stöd och i krisrelaterat samarbete mellan hem och skola.

Obs! Texten är under arbete