Utbildningsstyrelsen har publicerat de reviderade grunderna för läroplanerna och föreskriften för yrkesutbildningen, som reviderats till de delar som gäller elev- och studerandevård. Revideringarna motsvarar lagändringarna som träder i kraft i början av januari 2023. Utbildningsanordnarna ska bland annat beakta ändringarna i de lokala läroplanerna och utarbeta en egen elevvårdsplan eller studerandevårdsplan, som ersätter den tidigare skolvisa elevvårdsplanen eller läroanstaltsvisa studerandevårdsplanen.
 En fräknig ung kvinna ler mot kameran. Framför honom står andra ungdomar med ryggsäckar.

Utbildningsstyrelsen har reviderat kapitlen som gäller elev- och studerandevård i grunderna för läroplanerna för de olika utbildningsformerna och föreskriften om yrkesutbildning. Revideringarna har koppling till reformen av social- och hälsovården och att ansvaret för anordnandet av social- och hälsovårdstjänster övergår från kommunerna till välfärdsområdena i början av nästa år.

Den viktigaste förändringen i grunderna och föreskriften är utbildningsanordnarnas skyldighet att utarbeta en egen plan för elev- eller studerandevården. I övrigt gäller ändringarna harmonisering av begrepp och beaktande av den gällande lagstiftningen och medför inga ändringar i de bekanta strukturerna i lagen om elev- och studerandevård.

Utbildningsanordnarens elev- eller studerandevårdsplan harmoniserar skolornas och läroanstalternas tillvägagångssätt och underlättar möjligtvis i fortsättningen planeringen i skolorna och läroanstalterna.