Det finns tillfällen då en elev har hög frånvaro. Orsaken kan vara sjukdom men frånvaron kan också vara olovlig. I denna anvisning behandlas hur skolan på förhand kan förbereda sig för problemsituationer som beror på frånvaro bland annat med hjälp av definitioner i den lokala läroplanen.

Det är viktigt att sträva till att förutse situationerna och fatta beslut om enskilda elever i god tid, till exempel innan ett läsår avslutas.