I biologiundervisningen för årkurs 7–9 ges eleverna möjlighet att arbeta i varierande lärmiljöer som stödjer ett forskningsorienterat lärande, både i och utanför skolan. Upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande ökar glädjen i lärandet och väcker elevernas intresse att iaktta sin livsmiljö och förändringar i den. Förstärkt verklighet ger undervisningen digitala dimensioner.
Tabletti

Att identifiera arter (M1), tillämpa kunskaper i biologi i vardagen (M11) och fördjupa intresset till naturen (M12) lyfts fram som viktiga mål i årskurs 7–9. Att lära känna olika arter samt får undersöka och jämföra dem i verkliga miljöer är en del av biologins innehåll (I2). Eleverna introduceras också till olika ekosystem, till exempel stadsekosystem, samt hur det påverkas av mänsklig verksamhet. (I3). För att förverkliga mål och innehåll, är det även viktigt att tillämpa olika digitala innehåll i undervisningen för att kunna erbjuda en ändamålsenlig, intressant och varierande undervisning. Detta erbjuder eleven möjligheter att öva på informationssökning samt på att tolka, utvärdera och presentera information.

Med hjälp av förstärkt verklighet kan eleverna bekanta sig med olika växter och organismer samt tillämpa sina kunskaper om dessa. I de övningar som presenteras uppmuntras eleverna att arbeta utforskande och undersökande i den egna närmiljön.