Detta material har uppstått ur ett behov av att ytterligare förtydliga vad målen för och innehållet i undervisningen i etik enligt Grunderna för gymnasiets läroplan 2019 innebär i den praktiska undervisningen. En särskild tyngdpunkt ligger på att stöda och öva ett etiskt tänkande som strävar efter motiveringar och stöder sig på argumentation. Därför innehåller materialet rikligt med uppgifter och olika tips för undervisningen.
Nainen ja sateenvarjo

Skribenter och referenser

Olli Hakala, Ilmari Hirvonen, Katri Hämeenniemi, Mika Perälä, Eero Salmenkivi, Sini Taneli och Jani Tiirikainen
Hakala, O., Hirvonen, I., Hämeenniemi, K., Perälä, M., Salmenkivi, E., Taneli, S., Tiirikainen, J. Etik i gymnasiets filosofi. Utbildningsstyrelsen, Helsingfors. Publiceras 19.1.2022 på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/etik-i-gymnasiets-filosofi. Avses: xx.xx.xxxx.

I gymnasiet hör etiken till den andra obligatoriska modulen i filosofi. Målet är att vägleda de studerande att granska moraliska värderingar och moraliskt agerande ur ett mera allmänt perspektiv än det som ges i undervisningen i etik i olika ämnen inom den grundläggande utbildningen. I modulen ska de studerande lära sig att bedöma moraliska påståenden och föra en konstruktiv etisk diskussion mellan människor som tänker på olika sätt.