På den här sidan hittar du information om de grunder för yrkesinriktade examina som är under revidering. Examina är indelade enligt den nationella utbildningsklassificeringen.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för beredningen av grunderna för yrkesinriktade examina och beslutar om examensgrunderna. I beredningen av examensgrunderna deltar:

  • företrädare för arbets- och näringslivet
  • utbildningsanordnare och lärare
  • arbetslivskommissionerna.

 

Aktuellt

Mer information om införandet av de gemensamma bedömningskriterierna i alla grunder för grundexamina under åren 20222025

Ta del av handboken om digitalt kunnande i yrkesutbildnigen (på finska)

Delta i konkurrenssättningen av expertarbete för examensgrunder (på finska)