Utbildningsstyrelsen ansvarar för beredningen av grunderna för yrkesinriktade examina och beslutar om examensgrunderna. I beredningen av examensgrunderna deltar:

  • företrädare för arbets- och näringslivet
  • utbildningsanordnare och lärare
  • arbetslivskommissionerna.

Utbildningsstyrelsen tar gärna emot förslag på hur man skulle kunna utveckla examensgrunderna. Du kan påverka genom att lämna in ditt utvecklingsförslag på den digitala blanketten nedan.

LÄMNA IN DITT FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSSTYRELSEN