I beredningen av examensgrunderna deltar

  • företrädare för arbets- och näringslivet
  • utbildningsanordnare och lärare
  • arbetslivskommissionerna.

Påverka innehållet i examensgrunderna. Kom gärna med förslag på hur man skulle kunna utveckla examensgrunderna.

LÄMNA IN DITT FÖRSLAG TILL UTBILDNINGSSTYRELSEN