I examensstrukturen ingår de examina som det är möjligt att avlägga inom yrkesutbildningen. Examensstrukturen för yrkesutbildningen uppdateras regelbundet och den utvecklas för att svara mot arbetslivets föränderliga behov av kunnande. De innehållsmässigt breda examina ger kunnande för många olika arbetsuppgifter inom examensområdet.