Tällä sivulla luetellaan tutkinnot ja osaamisalat, joihin sovelletaan SORA-säädöksiä.

Grundexamina

 • grundexamen i barn- och familjearbete (övergångstid till 31.12.2021)
 • grundexamen inom byggnadsbranschen: kompetensområdet för schaktningsmaskintransport
 • grundexamen i flygledning (övergångstid till 31.12.2021)
 • grundexamen i flygplansmekanik
 • grundexamen i idrott
 • grundexamen i instrumentvård
 • grundexamen i logistik: kompetensområdet för transportservice och kompetensområdet för flygplatsservice
 • grundexamen inom läkemedelsbranschen
 • grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • grundexamen i sjöfart
 • grundexamen inom skogsbranschen: kompetensområdet för körning av skogsmaskiner
 • grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen
 • grundexamen inom säkerhetsbranschen
 • grundexamen i tandteknik
 • grundexamen i teckenspråkshandledning (siirtymäaika 31.12.2021 asti)
 • grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (övergångstid till 31.12.2021)

Yrkesexamina

 • yrkesexamen i arbete bland missbrukare (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen i biltransporter av trävaror (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen för busschaufför (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen för familjedagvårdare (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen i flygplansmekanik
 • yrkesexamen i flygplatsservice
 • yrkesexamen för fordonskranförare (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen i fotvård (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen inom funktionshinderområdet (tillämpas till utbilsningar som börjar 1.8.2021)
 • yrkesexamen i gipsning (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen inom hälsovårdsbranschen
 • yrkesexamen i idrott (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen i idrott och träning 
 • yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänster
 • yrkesexamen för kombinationsfordonsförare (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen inom markanläggningsbranschen
 • yrkesexamen i massage
 • yrkesexamen för massör (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • yrkesexamen inom miljöbranschen: kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen
 • yrkesexamen i miljövård: kompetensområdet för transport av avfall och farliga ämnen (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen för obduktionspreparator (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen i omsorgsarbete för utvecklingsstörda
 • yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • yrkesexamen inom säkerhetsbranschen
 • yrkesexamen i sjöfart
 • yrkesexamen inom skogsbranschen: kompetensområdet för körning av skogsmaskiner
 • yrkesexamen för skogsmaskinförare (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen inom transportbranschen: kompetensområdet för servicetransporter, kompetensområdet för varutransporter, kompetensområdet för skogsindustrins transporter och kompetensområdet för persontransporter
 • yrkesexamen för tränare (övergångstid till 31.12.2021)
 • yrkesexamen för väktare (övergångstid till 31.12.2021)

Specialyrkesexamina

 • specialyrkesexamen för massör (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen i massage
 • specialyrkesexamen i immobilisationsvård
 • specialyrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 • specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen för gipsningsmästare (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen i rehabiliterings-, stöd- och handledningstjänster
 • specialyrkesexamen i flygplansmekanik
 • specialyrkesexamen för trafiklärare
 • specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen i mentalhälsoarbete och missbrukarvård
 • specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen i tolkning för talskadade
 • specialyrkesexamen i psykiatrisk vård (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen för säkerhetsvakt
 • specialyrkesexamen i arbetslivsträning (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen i träning
 • specialyrkesexamen för tränare (övergångstid till 31.12.2021)
 • specialyrkesexamen i äldreomsorg