Huslig ekonomi är ett mångsidigt och aktivitetsbaserat konst- och färdighetsämne där man lär sig att hantera vardagen. Studierna, lärandet och bedömningen inom huslig ekonomi gäller praktiska färdigheter, informationshanteringsfärdigheter samt samarbets- och kommunikationsfärdigheter.

Författare FD Marja Myllykangas och PeM Anneli Rantamäki
Kirjoittajat FT Marja Myllykangas ja KM Anneli Rantamäki
Knivar och gafflar i trälådor.

Huslig ekonomi är ett läroämne där innehållet som studeras delas in i tre centrala innehållsområden: matkunskap och matkultur, att bo och leva tillsammans samt konsument­ och hushållskunskap i hemmet. Innehållsområdena innehåller många olika typer av kunskaper som är viktiga när man ska lära sig färdigheter. Läroämnets innehåll är enormt, och därför behöver varje lärare som planerar sin undervisning ha färdigheter inom värdekompetens och utbyte av perspektiv för att göra val i fråga om vilka färdigheter, kunskaper som färdigheterna förutsätter och innehållsmässiga kunskaper som ingår i målen som är så viktiga att man bör lära sig, studera, öva på, lära ut och utvärdera dem inom denna tid. I avsnittet om vad som bedöms beskrivs målen och kriterierna för lärandet inom huslig ekonomi, som styr lärarens värdekompetens. 

I det här materialet används två exempel för att beskriva lärandet av färdigheter, kunskaperna och bedömningen:

  • tillredning av potatismos, som involverar inlärning av och kompetens i praktiska färdigheter och informationshanteringsfärdigheter 
  • bemötande av andra elever och lärare, som involverar lärande av och kompetens i samarbets- och kommunikationsfärdigheter