En hel slöjdprocess kombinerar alla innhållsområden inom läroämnet slöjd. I den här artikeln behandlas speciellt innehållsområdena innovation (I1), formgivning (I2), dokumentation och värdering (I4) och tillverkning (I5).
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Målet med slöjdundervisningen är att utveckla kreativitet, kritiskt tänkande, problemlösning och innovativt tänkande. Slöjdundervisningen stöder eleverna i att uttrycka sig och förstå den tekniska och kulturella världen. Pedagogiska hörnstenar är inkluderande lärande, strävan efter kunskapsdelning och framsteg mot utveckling.

Läroplanen betonar att utformningen av en hantverksprodukt eller ett verk utforskar olika designmetoder som kan vara relaterade till uttryck, design eller teknologi. Dessa kännetecknas av öppna och komplexa designproblem. När man löser designproblem inser studenten att det inte finns några rätta eller felaktiga lösningar på alla problem, och att kursen i designprocessen inte kan vara särskilt väl förutbestämd; mycket olika lösningar kan fås från samma utgångspunkter. Uppdragsgivningen definierar karaktären på slöjdprocessen, och de begränsningar gällande designen som den innehåller är en väsentlig del av slöjdundervisningen som leder eleverna mot en hel slöjdprocess.