Miika Katajamäki öppnar i sin artikel FIS-STEPS-projektets lärdomar och kommande utmaningar i den tvåspråkiga undervisningen.
Illustrationsbild, läraren ler vid datorn

Det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet FIS-STEPS (Finnish International Schools – Sharing Tools for Public Schools), 2011-2016, syftade till att utveckla och harmonisera den i Finland erbjudna tvåspråkiga utbildningen, vars undervisningsspråk är finska och målspråk engelska. Projektorganisationen bestod av fem utbildningsanordnare. Undervisningsväsendet i Esbo, Kuopio, Tammerfors och Vanda samt den internationella skolan i Åbo deltog. Tammerfors koordinerade projektet, medan nätverkets övriga medlemmar fungerade aktivt både i styrgruppen och projektgruppen. Nätverket tog tag i utvecklingen av den tvåspråkiga undervisningen då splittringen av fältet avslöjades i Jyväskylä universitetets gjorda utredning.

FIS-STEPS-projektets största utmaningar och utvecklingsområden var att ta itu med materialproblem, stödet av lärarna och särskilt erbjudandet och möjliggörandet av engelskspråkig fortbildning samt... oppilasvalintaan liittyvien ja muiden arjen käytäntöjen jakaminen, påverkan på läroplansprocessen, engagerandet av beslutsfattandet på kommunal nivå och beaktandet av utbildningsmässiga jämställdhetsfrågor.