I en språkmedveten undervisning ses flerspråkighet som en resurs. Elevens kunskaper i skolspråket har en avgörande betydelse för inlärningen av alla andra ämnen. Genom att fokusera på språket kan lärare skapa bättre förutsättningar för eleverna att lära sig. En språkmedveten undervisning gynnar alla elever oberoende av bakgrund eller språkkunskaper.