Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.

Utbildningsanordnare bör beakta de förändringar gällande förebyggande av mobbning samt diskriminering och disciplin, som träder i kraft 1.8.2022. Nedan sammanfattas de förändringar av läroplansgrunderna och yrkesutbildningens föreskrifter som bör beaktas i de lokala planerna. Ändringarna är tillägg och förtydliganden av de lokala läroplanerna och bör beaktas från början av nästa läsår.