Nuori tyttö joka katsoo alaspäin. Taka-alalla näkyy muita lapsia.

Utbildningsanordnare bör beakta de förändringar gällande förebyggande av mobbning samt diskriminering och disciplin, som träder i kraft 1.8.2022. Nedan sammanfattas de förändringar av läroplansgrunderna och yrkesutbildningens föreskrifter som bör beaktas i de lokala planerna. Ändringarna är tillägg och förtydliganden av de lokala läroplanerna och bör beaktas från början av nästa läsår.