På den här sidan hittar du till exempel information om vad du måste ta med dig till testplatsen och hurdana uppgifter som ingår i YKI-testet. I slutet av sidan hittar du dessutom några länkar som stöder din språkträning.