Våldsbejakande extremism har ökat i världen. En välfungerande skola erbjuder goda tjänster som förebygger marginalisering och andra företeelser som ökar risken för radikalisering. Bekanta dig med sidans innehåll och lär dig mer om orsakerna bakom och förebyggandet av våldsbejakande extremism

Kuvituskuva, lasten varpaita kuvassa

Hatretorik, rasism och våldsbejakande extremism har ökat i Europa, också i Finland. Skolan kan göra mycket för att öka barns och ungas välmående och förebygga marginalisering. En bra självkänsla, känslan av att höra till en gemenskap och upplevelsen att man har genuina möjligheter att påverka skyddar mot marginalisering. Skolans uppgift är att lära eleverna färdigheter som behövs för personlig utveckling och ett demokratiskt medborgarskap. Hit hör ett öppet sinne, nyfikenhet, viljan att förstå andra samt färdigheter för demokratiskt meningsutbyte och fredlig konfliktlösning. Förmågan att tänka kritiskt är av central betydelse.

Det är skolans uppgift att se till att alla barn och unga utvecklas till fullvärdiga medborgare som för det hundraåriga Finland i en hållbar riktning. Skolan kan ge färdigheter och goda modeller samt skapa intresse för ett aktivt medborgarskap. Skolan kan också stoppa utveckling i fel riktning genom att ta hand om alla och sörja för att varje elev eller studerande hör till gemenskapen.