Barn och unga upplever mobbning i småbarnspedagogik och utbildning, på nätet och på fritiden. Barn och ungas upplevelse av mobbning i skolan har minskat på lång sikt. Även andelen elever och studerande som deltar i mobbning i skolan har minskat på lång sikt.

Kuvituskuvassa näkyy jalat ja keltaiset saappaat kalliolla

Följande figurer åskådliggör mobbning som elever och studerande upplevt i skolan åren 1996–2021. Informationen kommer från enkäten Hälsa i skolan (Institutet för hälsa och välfärd).