Oberoende av utbildningsstadium föreskrivs i lagstiftningen att anordnaren av småbarnspedagogik och utbildningsanordnaren ska främja en trygg lärmiljö i samarbete med sina intressenter. På sidan presenteras de författningar som föreskriver utarbetande av åtminstone de planer och dokument som nämns i tabellen.