Den internationella minnesdagen för Förintelsen uppmärksammas i Finland med namnet minnesdagen för Förintelsens offer. Dagen uppmärksammas för att respektera minnet av dem som blev offer i folkmordet på judarna i Europa samt i andra folkmord som ägde rum under andra världskriget. I västländerna uppmärksammas minnesdagen den 27 januari, då fångarna vid det största koncentrationslägret, Auschwitz, befriades.

Nedan följer exempel på några sätt för skolorna att uppmärksamma minnesdagen för Förintelsens offer den 27 januari.

Flaggning på halv stång

Skoldagen inleds med att alla samlas på skolgården där man halar flaggan på halv stång för att visa respekt för Förintelsens offer. Man kan också läsa någon pslam.

Ljus

Hela skolan samlas i festsalen. På ett bord som är täckt med en svart bordduk finns sex stycken ljus. I tystnad går elever från olika årskurser fram och tänder ljusen. Det är vedertaget att tända ett ljus för varje miljon judiska offer, men situationen kan anpassas så att man till exempel väljer olika färgs ljus för olika människogrupper som blivit förföljda (judar, romer, funktionshindrade, politiska och sexuella minoriteter osv.).

En tyst minut

Efter att ljusen har tänts håller man en tyst minut. Efter den tysta minuten är det vanligt att man läser en psalm eller någon annan minnesbön och någon av eleverna eller lärarna håller ett kort tal.

Konstutställning

Eleverna får i uppgift att teckna eller måla bilder som anknyter till temat. I samband med uppgiften kan man också bekanta sig med teckningar och bilder som fångarna har gjort i lägren.

De mindre barnen kan rita bilder över vad de skulle sakna om de själva skulle behöva leva ett liv i begränsande förhållanden. Dylika bilder finns bevarade som till exempel målats av barnen i gettot i Theresienstadt. Eleverna kan få olika redskap att använda beroende på ålder, till exempel blyerts, kritor, vattenfärger, oljefärger. Man kan också begränsa vilka färger som får användas i uppgiften. När teckningarna och målningarna är klara ställer man ut dem och eleverna, lärarna och skolans övriga personal får gå runt och titta på dem.

Treblinkas 1 700 stenar

I förintelselägret Treblinka, som tyskarna hann riva ner, finns idag ett museum och även 1 700 stenar i olika storlekar och former. Varje sten symboliserar judiska samhällen som förstördes i kriget. I större skolor kan man skapa ett eget Treblinka på skolgården eller i festsalen. Man kan använda stenar, snöhögar, modellera etc.

Dikter

Många av dikterna som skrevs i getton och koncentrationsläger har bevarats. Man kan till exempel först läsa några dikter för eleverna, och därefter får eleverna skriva sina egna dikter kring samma tema. Elevernas dikter kan man sedan läsa högt eller samla dem i en pärm som man kan ge till eleverna så de själva får läsa dem.

Uppsatser och föredrag

I synnerhet i de högre årskurserna har man ofta behandlat förföljelserna under andra världskriget i form av olika skriftliga uppgifter. Inför uppgiften behöver eleverna få tillräckligt med information och/eller möjlighet att använda olika källor. Beroende på syftet kan man uppmana eleverna att antingen berätta om sina egna känslor eller att skriva en uppsats och/eller essäsvar.

Filmer och dokumentärer

Det har gjorts ett flertal filmer och dokumentärer om Förintelsen under årens lopp. Filmernas och dokumentärernas kvalitet och perspektiv varierar, så det lönar sig för läraren att på förhand bekanta sig med innehållet i filmen/dokumentären som man väljer att visa. Ofta kan man gå på bio för att se en film i samband med undervisningen.

Utställningar

Man kan ta hjälp av fotoböcker och nätet för att planera och ordna en egen fotoutställning. Om det finns tid, kan fotoutställningen utgöra ett större projekt, för vilket man kan samarbeta både med andra klasser i skolan och med aktörer utanför skolan (t.ex. muséer, konstskolor, lokala medier och beslutsfattare).

Ta emot besök i skolan

I Finland är det relativt svårt att ordna besök i skolan med någon som själv har upplevt den nazistiska förföljelsen. I bland kan det ändå vara möjligt att få personer som blivit utsatta för förföljelse att besöka skolan och berätta om sina erfarenheter. På större orter kan det också vara möjligt att få en forskare/journalist som är insatt i temat att komma och hålla en presentation till skolan.

Besök utanför skolan

Skolan kan också själv göra besök. Till exempel på Observatoriebacken i Helsingfors finns ett minnesmärke för de åtta judar som överlämnades från Finland till Tyskland. Muséerna har ofta också utställningar som man kan besöka som stöd för behandlingen av temat i skolan.

Inlevelseuppgifter

Det lönar sig att noggrant överväga vilka dramapedagogiska metoder man kan använda i skolan eller läroanstalten.

Dela med sig av erfarenheter

Om det i skolan finns elever med invandrarbakgrund, kan de själva eller deras föräldrar ha liknande erfarenheter att dela med sig av.