Forskningsrön om små barns digitala litteracitet och dess betydelse inom småbarnspedagogiken.
Pienten lasten digitaalinen lukutaito

Det fenomen som granskas i översikten är små barns multilitteracitet, särskilt med tanke på digital litteracitet (digital literacy). I denna översikt kan du fördjupa dig i digital litteracitet genom olika forskningsbaserade teman. Översikten tar upp frågor för reflektion som kan användas i din egna verksamhet. Syftet med översikten är alltså att på ett pragmatiskt sätt granska digital litteracitet genom forskningsglasögon.

Forskningsbaserad kunskap

När det gäller digital litteracitet, och digital kompetens överlag, står kreativt skapande, aktiverande arbetssätt och förmåga att tänka i centrum. Främjandet av digital litteracitet har också en klar koppling till Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen 2022), till exempel (men inte enbart) delområdena multilitteracitet och digital kompetens. Konkreta tips om hur du kan främja digital litteracitet, en beskrivning av god pedagogisk verksamhet samt en definition av ”en pedagogiskt högklassig digital miljö” finns på webbplatsen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Som bakgrundsmaterial finns dessutom en tabell som presenterar de undersökningar som ingår i översikten med sammandrag, uppgifter om tillgänglighet och annat konkret stoff.

Hymyilevät lapset