Även om vi inte kan förutspå framtiden, måste vi aktivt rikta blicken framåt. Framtidstänkandet hjälper oss att skapa oss en uppfattning om vilka förändringar som är i sikte och vilka effekter de kan ha för vårt eget liv. Detta ger oss också bättre beredskap att möta och påverka de förestående förändringarna. Hur kan framtidstänkandet stödja även skolornas och läroanstalternas arbete?
Megatrendit

Skribent: sakkunnig Sanna Rekola, Sitra

OBS!

Den här artikeln handlar om Sitras megatrender 2020. Den senaste publikationen om megatrenderna 2023 hittar du på Sitras hemsida.