Med fysisk begränsning av en elev avses till exempel fasthållande. Att fysiskt begränsa en elev kan bli aktuellt endast som en sista åtgärd, om eleven kan utgöra en fara för sig själv, en annan person eller egendom.
Luokkahuone, jossa etualalla pulpetti ja tyhjä tuoli, jonka selkänojalla roikkuu reppu. Tyhjän pulpetin takana on toinen pulpetti, jonka ääressä istuu kaksi tyttöä.

På den här sidan beskrivs de åtgärder som läraren eller en annan aktör i skolan har rätt att vidta som en sista åtgärd, om situationen förutsätter att man omedelbart ingriper och det inte är möjligt att förhindra elevens agerande som medför fara på något annat sätt. Principerna för fysisk begränsning kan till lämpliga delar även tillämpas inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning med beaktande av barnets, elevens eller den studerandes ålder.