Detta stödmaterial innehåller anvisningar om utnyttjandet av avgiftsfria geodata och karttjänster samt exempeluppgifter för naturgeografisk och humangeografisk tolkning av markanvändning och landskap. Anvisningarna, exempeluppgifterna och svarsmallarna är inte uttömmande eller normgivande, utan läraren kan bearbeta och tillämpa dem i sitt eget arbete på ett lämpligt sätt.
Flygfoto av en damm mitt i skogen. Dammen reflekterar himlen och molnen

Stödmaterialet lämpar sig särskilt för undervisning i följande moduler:

  • GE2: endogena och exogena processer som omformar jordens yta
  • GE3: markanvändning och byggd miljö
  • GE4: att tolka natur- och kulturlandskap med hjälp av kartor, bilder och övrig geomedia. 

Författare och referensuppgifter

Stödmaterialet har utarbetats av Miia Aaltonen, Juho Moilanen, Mari Sorvali och Kirsi Valta-Hulkkonen.

När man hänvisar till publikationen används följande referensuppgifter:

Aaltonen, M., Moilanen, J., Sorvali, M., Valta-Hulkkonen, K. Geodata och karttjänster som verktyg för tolkning av markanvändning och landskap. Publicerad 10.11.2022 på Utbildningsstyrelsens webbplats: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/geodata-och-karttjanster-s…

Hänvisning: xx.xx.xxxx.