Textkompetens i geografi innebär förmågan att läsa, förstå, tolka och själv producera olika texter som innehåller både ämnets särskilda terminologi och ett för ämnet typiskt sätt att granska och producera information. Läs mer om textkompetens i geografi och vad språkmedvetenhet innebär i läroämnet.