Grunderna för gymnasiets läroplan uppmuntrar till att fördjupa den kulturella kompetensen med hjälp av tvärkonstnärlighet och tvärvetenskaplighet. Läroplansgrunderna möjliggör planering av studieavsnitt över ämnesgränserna utifrån moduler från olika ämnen. Gemensamma studieavsnitt för olika läroämnen utvecklar gymnasiernas verksamhetskultur i en mer gemenskapsorienterad och mångsidig riktning samt främjar de studerandes förmåga att uppfatta större helheter på ett tvärvetenskapligt sätt.
Ihmisiä tiiviissä rykelmässä pidellen toisiaan käsistä

Författare: Aki Pulkkanen