På den här sidan beskriver vi närmare de begrepp i modersmål och litteratur som förekommer i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, såsom språklig medvetenhet och multilitteracitet. Sidan uppdateras under sommaren 2020. Ta del av definitionerna och beskrivningarna av begreppen.