Stödmaterialet för läroämnet gymnastik öppnar upp betydelsen av rörelseförståelse i gymnasieutbildningen, den månsidiga kompetensens delområden i gymnastikundervisningen och gymnastikundervisningens innehåll och allmänna mål utgående från exempel. Beskrivningarna och exemplen är inte uttömande eller förpliktande. Ta del av materialet med öppet sinne!