Stödmaterialen i filosofi går närmare in på hur mångsidig kompetens kopplas till läroämnet filosofi och innehåller också exempel på innehåll för modulerna. Materialet går också djupare in på hur man kan behandla etik och logik i filosofiundervisningen i gymnasiet.
Färgglad hand.