Utbildningsstyrelsen, regionförvaltningsverken och undervisnings- och kulturministeriet ordnar en GLP2021-turné på sju olika orter under senhösten. Målet är att stöda det lokala arbetet med gymnasiets läroplan. Det svenska evenemanget arrangeras i Tammerfors 28.11.2019. Ett mera detaljerat program publiceras senare.
Kuvituskuva, oppilaat istuvat sohvalla

Tidtabell:

 • Rovaniemi 12.11.2019 eftermiddag
 • Uleåborg 13.11.2019 eftermiddag
 • Kuopio 19.11.2019 eftermiddag
 • Helsingfors 20.11.2019 eftermiddag
 • Åbo 26.11.2019 eftermiddag
 • Tammerfors (svenskspråkig tillställning) 28.11.2019 förmiddag
 • Tammerfors 28.11.2019 eftermiddag

Preliminärt program:

 • Evenemanget öppnas, RFV:s representanter och lokala aktörer
 • Gymnasiereformens bakgrund och mål, undervisnings- och kulturministeriet
 • Kom igång med den nya läroplanen, Utbildningsstyrelsen 
  • Vad har förändrats i grunderna för gymnasiets läroplan?
  • Den mångsidiga kompetensens roll
  • Hur stödjer Utbildningsstyrelsen det lokala läroplansarbetet?
 • Kaffepaus
 • Läroplansverktyget i eGrunder och studieavsnittens uppbyggnad, Utbildningsstyrelsen 
 • Exempel på lokalt gymnasiekunnande
 • Frågor och diskussion, sammanfattning

Det är möjligt att det sker ändringar i programmet.