Grunderna för läroplanen är en nationell föreskrift som Utbildningsstyrelsen utfärdar och utifrån vilken de lokala läroplanerna görs upp. På den här sidan kan du bekanta dig med de gällande grunderna för läroplanen samt ta del av tidigare grunder.
Kuvituskuva - illustration: Opetushallituksen ja ePerusteiden logo

eGrunder

De grunder för läroplaner som är i kraft finns i sin helhet i tjänsten eGrunder. I tjänsten kan du också bekanta dig med lokala läroplaner. 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i eGrunder