Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande konstundervisning


Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas utanför skolan, i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig samt färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstarten i fråga.

OBS! Sidan är under arbete och uppdateras med mer svenskspråkigt material. En del länkar kan leda till finskspråkiga sidor.

Konstarter inom den grundläggande konstundervisningen är arkitektur, bildkonst, slöjd, musik, dans, mediekonst, ordkonst, cirkuskonst ochr teaterkonst.

Utbildningsstyrelsen godkände de nya grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning på hösten 2017. Elever som inlett sina studier efter juli 2018 studerar enligt de nya grunderna. Elever som inlett sina studier före augusti 2018 avlägger studierna enligt de tidigare läroplanerna. De gamla läroplanerna kan följas fram till 31.7.2021.

 

Ordnande av undervisningen

Ordnande av undervisningen

På den här sidan beskrivs i enlighet med grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 2017 vad den grundläggande konstundervisningen i praktiken innebär och hur den ska ordnas.

Bedömning av elevens kunnande

Bedömning av elevens kunnande

På den här sidan finns bland annat information om hur bedömningen av kunnandet skiljer sig i de olika lärokurserna samt om erkännandet av kunnande inom den grundläggande konstundervisningen.

Konstarterna enligt grunderna för läroplanen 2017

Cirkuskonst

Cirkuskonst

www.oph.fi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

Vanliga frågor gällande grundläggande konstundervisning

Se alla frågor och svar