Hoppa till huvudinnehåll

Bildkonst i den grundläggande utbildningen


Bildkonst utforskar och uttrycker en kulturellt mångfaldig verklighet genom konst. De egna erfarenheterna, fantasin och experimentandet är centrala utgångspunkter för undervisningen. Den omgivande visuella verkligheten utforskas funktionellt, med hjälp av olika sinnen och erfarenheter, något som är kännetecknande för konstnärligt arbete.

Bildkonst är ett läroämne som fördjupar elevernas personliga förhållande till visuell kultur. Undervisningen stärker formandet av elevernas identitet, det kulturella kunnandet och den sociala gemenskapen. Eleverna iakttar, uttrycker, tolkar och producerar bildkonst och andra visuella kulturer på ett mångsidigt sätt. Undervisningen i bildkonst utvecklar elevernas kritiska tänkande och uppmuntrar att påverka den egna livsmiljön och samhället. Läroämnet stärker elevernas kännedom av kulturarvet och eleverna bekantar sig med olika möjligheter att ha bildkonst som hobby, olika museer och kulturella instanser. Den holistiska undervisningen i bildkonst erbjuder färdigheter för gymnasieutbildning i bildkonst och för arbetslivet.